Vanuit de talenten van uw kind werken we toe naar het volgen van onderwijs.

Voor wie is dit dagbestedingsprogramma bedoeld?
Helaas passen niet alle kinderen in de huidige vorm van onderwijs. Het kan allerlei redenen hebben waarom het beter is om tijdelijk op een andere plek te werken aan diverse doelen. Dit kunnen zowel doelen zijn gericht op het welbevinden, sociaal emotionele ontwikkeling en doelen gericht op terugkeer naar onderwijs.
Ons programma richt zich op kinderen die niet naar school toe kunnen of dreigen uit te gaan vallen en gebaat zijn bij enkele dagen/dagdelen bijtanken en leren in een andere setting. Met ons onderwijs-zorg programma richten wij ons op kinderen van 4 tot 13 jaar.

Hoe ziet ons dagprogramma eruit?
Ons dagprogramma is een gestructureerd programma waarbij het kind weet wat we gaan doen. Binnen het programma zorgen we voor voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning. We werken veel buiten in de natuur, met de dieren en zetten creatieve opdrachten in. Daarnaast is het mogelijk om te werken aan schoolse vakken.
We zorgen dat het programma aansluit bij de interesses en talenten van het kind. Vanuit dit uitgangspunt gaan we werken aan de dingen die nog moeilijk zijn en waar het kind zich in mag ontwikkelen.
Om terugkeer naar onderwijs mogelijk te maken werken we samen met alle betrokken hulpverleners en de school waarop uw kind ingeschreven staat.

Waarom dieren?
Binnen ons programma spelen dieren en de natuur een grote rol. Dieren zorgen ervoor dat het kind zich kan ontspannen wat zorgt dat het leren beter gaat. Daarnaast plannen we momenten in waarop we opdrachten uitvoeren met de paarden of de hond waarin we situaties oefenen uit het dagelijks leven of we werken spelenderwijs aan onderwijsgerichte doelen. Door in beweging aan de slag te gaan maken kinderen grote stappen.

Hoe ziet een traject eruit?
Ieder traject is maatwerk. We starten altijd met een kennismaking en wanneer we besluiten om met elkaar het traject aan te gaan zullen we een intakegesprek plannen waarin we afspraken maken over de doelen waaraan we gaan werken. In dit gesprek bespreken we ook hoe het traject vorm gaat krijgen en op welke dagdelen uw kind naar Samen Sterker zal komen.

Vergoedingen
De trajecten kunnen vergoed worden vanuit ZIN en PGB.