In een ontspannen setting werken aan doelen door op de boerderij bezig te zijn.

Tijdens de vakantie bieden we boerderijdagen aan.

Voor wie zijn deze boerderijdagen bedoeld?
> Kinderen die moeite hebben met het invullen van vakantiedagen
> Ontlasting van ouders
> Kinderen die moeite hebben met sociale situaties en dit in een groep mogen oefenen
> Kinderen die moeite hebben met het aangaan van vriendschappen
> Kinderen die geen aansluiting vinden bij sportverenigingen in de buurt

Programma tijdens de boerderijdagen
De boerderijdagen worden in de vakanties ingepland. Vakantie is een moment om te ontspannen en leuke dingen te doen. Ontspannen en plezier hebben is dan ook ons uitgangspunt terwijl kinderen ondertussen van alles leren. Samen met andere kinderen gaan we aan de slag.
Werken met de dieren is een vast onderdeel van onze boerderijdagen. Zo zetten we paardencoaching in, gaan we met de ponykar op pad of versieren we de paarden. Natuurlijk vergeten we onze andere dieren niet en worden zij ook verzorgd.
Naast activiteiten met de dieren kunnen we sport en spel, knutselen en timmeren of koken en bakken inzetten. Voor ieder kind is er iets passends te doen!
Het programma stellen we zo op dat we met de kinderen aan hun doelen kunnen werken. Samenwerking, omgaan met andere kinderen en sociale vaardigheden kunnen op deze dagen goed geoefend worden.

Werkwijze
Wij werken in kleine groepjes. Samen met de begeleider bespreken we aan het begin van de dag het programma zodat de kinderen weten wat hen te wachten staat.
Voor ieder kind stellen we een zorgplan op. In dit zorgplan staan de doelen beschreven waar we aan werken tijdens de boerderijdagen.

Onze boerderijdagen kunnen aanvullend zijn op een andere vorm van zorg bij Samen Sterker maar ook kan een kind alleen in vakanties bij ons terecht!