Wij zijn een gecontracteerde jeugdzorgaanbieder. Dat wil zeggen dat de zorg vergoed kan worden vanuit de jeugdwet (ZIN of PGB). Hiervoor heeft u een verwijzing nodig vanuit de gemeente, uw huisarts of jeugdarts.

Mocht u hier meer over willen weten dan kunt u altijd contact opnemen zodat we u verder kunnen helpen.