Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:

Kind staat centraal
Maatwerk staat bij ons voorop. Geen één kind of gezin is hetzelfde en heeft dezelfde zorg nodig. Samen kijken we dan ook graag naar wat nodig is en passen daar de zorg op aan.

Korte lijnen
We vinden het belangrijk om korte lijnen te hebben met ouders en andere professionals zodat we goed af kunnen stemmen.

Gedragswetenschapper
Bij al onze trajecten is een gedragswetenschapper betrokken om de zorg te monitoren.

Wachtlijsten
Informeer naar onze actuele wachtlijst door contact met ons op te nemen.

Team
Ons team heeft diverse opleidingen en specialisaties zodat we een breed aanbod kunnen aanbieden.

Samenwerking
We werken samen met andere betrokken hulpverleners en scholen zodat we goed kunnen afstemmen om de juiste zorg te bieden.

Ervaringsgericht leren
We werken ervaringsgericht zodat we vanuit nieuwe ervaringen een verandering in kunnen zetten. Wij werken veel buiten met de kinderen waarbij dieren een grote rol spelen.