Informatie voor verwijzers

Samen Sterker is een zorgboerderij waar kinderen en gezinnen terecht kunnen. Wij bieden de volgende mogelijkheden:
> Onderwijs- zorgboerderij
> Individuele begeleiding
> Begeleiding voor ouder en kind
> Boerderijdagen in de vakanties
> Sherborne samenspel
> Ambulante begeleiding
> Begeleiding met inzet van paarden

ZIN en PGB
Wij zijn een gecontracteerde zorgaanbieder. Via een verwijzing vanuit het wijkteam, de huisarts of jeugdarts kunnen kinderen en gezinnen bij ons terecht.
Verwijzers zullen we tussentijds en na afloop van een traject op de hoogte stellen van de zorg die we bieden.

Samen sta je sterker!
Wij werken graag samen met cliënten, ouders, wijkteams, verwijzers en andere hulpverleners zodat we samen de beste zorg in kunnen zetten voor een cliënt.
Wij zijn aangesloten bij Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) omdat we er in geloven dat we samen sterker staan.

Kwaliteit
Kwalitatieve zorg leveren vinden we erg belangrijk. Hier zijn we dan ook dagelijks mee bezig en we blijven ons ontwikkelen.
Wij hebben de certificering ‘Kwaliteit laat je zien’. Daarnaast werken wij met SKJ geregistreerde medewerkers.