Op onze Onderwijs-Zorgboerderij bieden wij een (dag)programma aan dat zich richt op thuiszitters, kinderen die om verschillende redenen zijn uitgevallen op school, of dreigen uit te vallen. Vanuit de talenten van uw kind werken we toe naar het volgen van onderwijs zodat uw kind uiteindelijk weer naar school kan.

Herkent u het volgende bij uw kind?
Mijn kind…
> kan op dit moment niet naar school, door welke reden dan ook, en zit daardoor op het moment thuis.
> past niet binnen het huidige onderwijs door het gedrag dat het kind laat zien op school of door de problemen die het kind ervaart.
> kan niet functioneren in een groep. De groepen zijn te groot en het kind raakt snel overprikkeld. Deze overprikkeling zorgt ervoor dat het kind niet meer tot leren komt.
> heeft het zwaar op school. Om schooluitval te voorkomen heeft het kind op bepaalde momenten rust nodig om het op andere dagen vol te houden.
> heeft moeite met sociale omgang met andere kinderen. Hierdoor is het zwaar op school. Het zou fijn zijn als het kind leert hoe om te gaan met de sociale regels binnen een groep.

Herkent u een van deze bovenstaande punten? Mogelijk kunnen wij uw kind en uw gezin op weg helpen. Wij bieden op onze zorgboerderij een speciaal programma aan voor thuiszitters waar we werken aan verschillende doelen, gericht op het kind. We richten ons zowel op het onderwijs als op de zorg.

Werken in de moestuin van onze zorgboerderij

Onderwijs- zorgboerderij
Op onze onderwijs- zorgboerderij bieden wij de mogelijkheid om onderwijs en zorg te combineren. Doordat we dit in één aanbod aan kunnen bieden hebben we de mogelijkheid om echt te kijken naar wat het kind op dat moment nodig heeft. Het ene kind is al toe aan een opbouw in het schoolwerk terwijl het andere kind eerst tot rust moet komen. Sommige kinderen kunnen nog enkele dagdelen naar school terwijl andere kinderen alleen naar onze locatie komen. Maatwerk is dan ook belangrijk om samen te bekijken wat het kind nodig heeft.
Naast groepsmomenten zorgen we ervoor dat alle kinderen ook individueel begeleid worden gedurende het traject.

De kinderen die bij ons komen hebben niet alleen onderwijs nodig. De zorg is juist heel belangrijk. We werken met de kinderen doelgericht aan de doelen die we samen opgesteld hebben. Het is belangrijk dat kinderen weer goed in hun vel komen te zitten en vaardigheden aangeleerd hebben gekregen voordat ze terug naar het onderwijs gaan.

Leren met paarden
Onderwijs kan bij ons aan een tafeltje aangeboden worden maar wij gaan liever tussen de dieren aan de slag. Leren bij of op een paard heeft een positief resultaat. Het paard zorgt voor veiligheid bij het kind. Het oordeelt niet en het kind mag zichzelf zijn. De lesstof bieden we anders aan zodat het inzichtelijk wordt voor het kind. Hoe leuk is het om samen met een paard door een klok te lopen en zo het klokkijken onder de knie te krijgen!

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is om vanuit deze manier van leren terug naar het werken aan een tafeltje in de klas te gaan. Dat is zeker mogelijk! Gedurende het traject hebben we oog voor de terugkeer naar school en oefenen we met de kinderen ook zodat dit weer mogelijk is. Doordat we de lesstof anders aan hebben kunnen bieden hebben de kinderen meer zelfvertrouwen en is het voor hen ook makkelijker om het geleerde in de klas toe te passen.

Thuiszitter of preventief
In ons programma staat maatwerk voorop. Ieder kind kan zijn eigen stappen zetten en mag groeien in zijn eigen tempo. We begeleiden op onze onderwijs zorg boerderij kinderen die volledig uitgevallen zijn maar ook kinderen die het moeilijker hebben op school en wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Samen Sterker kan preventief ingezet worden maar ook op het moment dat het kind thuis zit.

Leren tussen de dieren

Ervaringsgericht leren
Kinderen leren beter in beweging en op het moment dat ze zich kunnen ontspannen. Door kinderen te laten ervaren in plaats van er over te praten is het krachtiger en kunnen ze ook oefenen met dat wat ze nog mogen leren. Leren en ervaren in een veilige en vertrouwde situatie.
Binnen ons programma spelen dieren en de natuur een grote rol. Dieren zorgen ervoor dat kinderen zich makkelijker kunnen ontspannen en dat zorgt weer voor ruimte om tot leren te komen.

De kinderen die deelnemen aan onze onderwijs-zorg aanbod hebben vaak negatieve ervaringen opgedaan op school en zijn klaar met het werken aan een tafeltje. Stil zitten is voor veel kinderen dan ook moeilijk. Wij starten vaak met het werken en leren in beweging. Tussen de dieren rekenen of werken aan een taalopdracht is toch veel leuker! Daarnaast is er binnen onze onderwijs- zorg groep veel ruimte om te werken aan eigen doelen gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Helpende gedachten

Hoe ziet een traject eruit?
We vinden het belangrijk om maatwerk te bieden en echt te kijken wat nodig is. Hierdoor loopt ieder traject anders. Ondanks dat staan bepaalde dingen wel vast die we hieronder beschreven hebben:

Ouders, school of een jeugdconsulent leggen vaak het eerste contact. We plannen dan een kennismaking zodat u samen met uw kind kunt komen kijken of wij een passende plek zijn. Daarnaast bespreken we dan wat wij kunnen bieden en of dit past bij uw kind. Wanneer we er allemaal vertrouwen in hebben dat uw kind binnen ons onderwijs- zorg aanbod past plannen we een intakegesprek waarin we de doelen met elkaar bespreken. We maken een plan waaraan we gaan werken met uw kind en plannen de eerste dag van uw kind in.
We werken gedurende het traject graag samen met ouders, school en andere hulpverleners. Wij geloven er dan ook in dat we het samen tot een succes gaan brengen. Samen staan we sterker!

Recensie:
Moeder van T (10 jaar):
Onze dochter liep vast op het SBO waardoor we bij Samen Sterker terecht zijn gekomen. Vanuit de rust en het gestructureerde programma is onze dochter gaan groeien. Na een tijdje volledig bij Samen Sterker het programma gevolgd te hebben is ze weer op school gaan opbouwen met het resultaat dat ze nu volledig op school zit. Voor ons als ouders was het fijn om te zien dat ons kind echt gezien werd en gehoord werd. Ook wij als ouders konden ons verhaal goed kwijt en werd er met ons meegedacht.