Samen werken aan meer verbinding en een beter contact!

Herkent u het volgende?
> In het leven van uw kind is van alles gebeurd, ouders zijn gescheiden of u hebt een samengesteld gezin. Het is niet altijd makkelijk om samen op een fijne manier op elkaar af te stemmen.

> Iedereen heeft het druk binnen het gezin. Tijd om echt contact met elkaar te hebben is er niet. Hierdoor weten jullie niet wat er bij elkaar speelt en wat de behoeftes binnen het gezin zijn.

> Uw kind heeft het moeilijk op school. Als ouder wilt u natuurlijk uw kind zo goed mogelijk helpen zodat uw kind echt gelukkig is.

> Alle kinderen binnen het gezin hebben andere behoeftes. Het is niet makkelijk om dit samen te brengen zodat het voor iedereen prettig verloopt thuis.

> Een van uw kinderen heeft een diagnose. Uw kind laat niet altijd gedrag zien dat u direct begrijpt. U wilt graag zicht hebben op wat er speelt bij uw kind en hoe u hier mee om kan gaan.

> U bent pleeg- of adoptieouder en wilt graag werken aan de hechting tussen u en uw kind.

> U heeft meerdere kinderen en ze maken dagelijks ruzie. Ruzies die zorgen voor een vervelende sfeer binnen het gezin en als ouders wilt u dat dit stopt.

> In alle drukte wilt u een fijn en gezellig moment beleven met uw kind. Een moment waar u en uw kind later met plezier aan terug denkt.

> Uw kind loopt een traject bij Samen Sterker en naast de zorgen om uw kind loopt het thuis niet fijn waar u graag mee aan de slag wilt gaan.

Herkent u dit? We kunnen samen kijken wat nodig is om uw gezin te ondersteunen. Ieder gezin verdiend maatwerk en samen kijken we dan ook wat we het beste in kunnen zetten.

Wat kunnen we inzetten om uw gezin te ondersteunen?

Inzet van dieren
Dieren leven in het hier en nu. Ze ervaren daardoor wat er op dat moment speelt en reageren daar op. Door iets anders te doen dan de eerste keer, reageert een dier ook anders. Hierdoor kunt u oefenen met nieuwe situaties.  Samen met het gezin tussen de dieren aan de slag om aan de doelen te werken die jullie willen behalen. Vanuit een sessie tussen de dieren maken we een vertaalslag naar de thuissituatie zodat u er thuis mee aan de slag kunt.

Sherborne
Sherborne kan ingezet worden om de hechting tussen ouders en kinderen te versterken maar ook om meer zicht te krijgen op de behoeftes van een kind of een van de gezinsleden. Meer informatie over Sherborne vindt u hier.

Ambulante begeleiding
Een van onze begeleiders kan u thuis ondersteunen met de opvoeding van uw kind. Dit kan zijn door gesprekken met elkaar te voeren maar ook is het mogelijk om praktisch samen met uw kind aan de slag te gaan.

Hoe ziet een traject eruit?
Een traject voor ouder(s) en kind(eren) is maatwerk. Het kan zijn dat uw kind begeleiding krijgt bij Samen Sterker en dat we ook begeleiding voor het gezin inzetten maar ook kan Samen Sterker ingeschakeld worden om het gezin te ondersteunen zonder dat we daarnaast een individueel traject voor uw kind inzetten.